@johtaniの日記 3rd

@johtani's blog 3rd edition

JJUG ナイトセミナーでLuceneの簡単な紹介をしてきました。#JJUG

「【東京】JJUG ナイト・セミナー「機械学習・自然言語処理特集!」12/17(水)開催」でLuceneの話をしてきました。 本当にごく簡単な入